New items
No cover
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
No cover
Antropomotoryka
No cover
Józef Piłsudski - protektor polskiego sportu i ruchu olimpijskiego : patron AWF w Warszawie
No cover
Sport a poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych - bezrobotnych
No cover
Historia polskiej lekkiej atletyki w stu artefaktach