New items
No cover
Kultura fizyczna a prestiż społeczny
No cover
Walidacja metod analizy dynamiki zmienności wybranych wskaźników organizacji piłkarskich widowisk sportowych w latach 2013-2017
No cover
Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa : bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki
No cover
Kompetencje przyszłości : obszary : porozmawiajmy o kompetencjach, wyzwania współczesnej edukacji, kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne nauczycieli
No cover
Mentalne wspomaganie w procesie nauczania gry w piłkę nożną