New items
No cover
Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną
No cover
Moje zdrowie psychiczne : jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może dbać o swoje zdrowie psychiczne
No cover
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
No cover
Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939