New items
No cover
Sprawność i aktywnośc fizyczna dzieci z cukrzycą typu 1
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
No cover
Motywacja w sporcie, edukacji i życiu : olimpiada wiedzy i wartości w sporcie
No cover
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
No cover
Zgony na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1979-1996