New items
No cover
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat
No cover
Wrocławski program "Trener Osiedlowy" - ewaluacja wyników z lat 2003-2014
No cover
Lekkoatletyczne formy współzawodnictwa w marszach, biegach, skokach i rzutach od prehistorii do 2017 roku
No cover
Ilościowe kryteria rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej gimnastyczek sportowych w wieku 7-14 lat
No cover
Sport a poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych - bezrobotnych