New items
No cover
Efektywność autorskiego programu treningu siłowego w usprawnianiu osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym = Effectiveness of the proprietary strength training program in improving individuals with spinal cord injuries in the cervical segments
No cover
Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa
No cover
Rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz i jego żołnierze
No cover
Gry zadaniowe : Narodowy Model Gry PZPN
No cover
Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939