New items
No cover
Efektywność autorskiego programu treningu siłowego w usprawnianiu osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym = Effectiveness of the proprietary strength training program in improving individuals with spinal cord injuries in the cervical segments
No cover
Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną
No cover
Wielkie walki Zbigniewa Pietrzykowskiego
No cover
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej
No cover
Zmianę zacznę od siebie