New items
No cover
Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność : podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz. 2
No cover
Kim jest backpacker? : rozważania teoretyczne i koncepcyjne
No cover
Edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie seniorów w teorii i praktyce
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
No cover
Poziom satysfakcji uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych z działalności marketingowej klubów fitness