New items
No cover
Filozoficzne i społeczne aspekty sportu, turystyki i rekreacji : monografia naukowa
No cover
Ocena siły mięśni oddziałujących na staw biodrowy oraz równowagi statycznej u osób z zespołem trzaskającego biodra
No cover
Indeks kosztochłonności chodu (ICT) człowieka i jego wykorzystanie w diagnostyce
No cover
Dylematy szkolnego wychowania fizycznego : różnorodność szansą na podniesienie atrakcyjności szkolnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych
No cover
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej