New items
No cover
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej
No cover
Rozwój form muzyczno-ruchowych w szkolnictwie Drugiej Rzeczypospolitej
No cover
Działania Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na rzecz rozwoju sportów zimowych
No cover
Kultura fizyczna młodzieży : na przykładzie członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej
No cover
Sport a poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych - bezrobotnych