New items
No cover
Zastosowanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia populacji zdrowych osób dorosłych i dzieci
No cover
Rzut oszczepem
No cover
Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu
No cover
Kształtowanie i diagnostyka koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
No cover
Taniec w Warszawie : społeczeństwo, edukacja, kultura : wydawnictwo pokonferencyjne : Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018