Nowości
Brak okładki
Stadiony i widowiska : społeczne przestrzenie sportu
Brak okładki
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej
Brak okładki
Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
Brak okładki
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
Brak okładki
Physiotherapy in mental health and psychiatry : scientific and clinical based approach