New items
No cover
Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców : Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 8 czerwca 2018 r. : streszczenia
No cover
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
No cover
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej
No cover
Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność : podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz. 2
No cover
Ziemia