New items
No cover
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
No cover
Teoretyczne i metodyczne aspekty wykorzystania staropolskich zabaw i gier w procesie edukacji fizycznej
No cover
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej
No cover
Szklane domy : wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
No cover
Wrocławski program "Trener Osiedlowy" - ewaluacja wyników z lat 2003-2014