New items
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : Obszary: Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, Doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych
No cover
Sztuka plakatu olimpijskiego : historia i znaczenie = Olympic poster art : its history and meaning
No cover
Leksykon sztuk walki : mistrzowie i ich szkoły = Lexicon of fighting arts : masters and their schools
Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu : poradnik dla opiekunów
No cover
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.