New items
Rzut oszczepem
Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat
Kim jest backpacker? : rozważania teoretyczne i koncepcyjne
No cover
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.