Nowości
Borelioza
Brak okładki
Ocena siły mięśni oddziałujących na staw biodrowy oraz równowagi statycznej u osób z zespołem trzaskającego biodra
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
Brak okładki
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
Dylematy szkolnego wychowania fizycznego : różnorodność szansą na podniesienie atrakcyjności szkolnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.