New items
Moje zdrowie psychiczne : jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może dbać o swoje zdrowie psychiczne
No cover
Edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie seniorów w teorii i praktyce
Dylematy szkolnego wychowania fizycznego : różnorodność szansą na podniesienie atrakcyjności szkolnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych
Kompetencje psychospołeczne studentów - kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego
No cover
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.