New items
No cover
Efektywność autorskiego programu treningu siłowego w usprawnianiu osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym = Effectiveness of the proprietary strength training program in improving individuals with spinal cord injuries in the cervical segments
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej
Kształtowanie i ocena wydolności fizycznej kolarzy górskich za pomocą treningów o różnej intensywności
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.