New items
No cover
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
No cover
Slow jogging : japońska droga do witalności
No cover
Indeks kosztochłonności chodu (ICT) człowieka i jego wykorzystanie w diagnostyce
No cover
Sport a poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych - bezrobotnych
No cover
Turystyka religijna : architektoniczno-przestrzenne bariery uczestnictwa