New items
No cover
Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa : bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki
No cover
Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa
No cover
Olimpizm polski : na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
No cover
Fizjologia człowieka : zintegrowane podejście
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu