New items
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
No cover
Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci
No cover
Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat
No cover
Podstawy nowej polskiej klasy średniej wobec kultury fizycznej
No cover
Ilościowe kryteria rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej gimnastyczek sportowych w wieku 7-14 lat