New items
No cover
Ocena siły mięśni oddziałujących na staw biodrowy oraz równowagi statycznej u osób z zespołem trzaskającego biodra
No cover
Filozoficzne i społeczne aspekty sportu, turystyki i rekreacji : monografia naukowa
No cover
Rozwój form muzyczno-ruchowych w szkolnictwie Drugiej Rzeczypospolitej
No cover
Z dziejów sportu żydowskiego na świecie - tenis stołowy (1900-2014)
No cover
Kultura fizyczna młodzieży : na przykładzie członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej