New items
No cover
Problemy mięśniowo-szkieletowe instrumentalistów związane z grą na instrumentach muzycznych : rozprawa doktorska w oparciu o cykl publikacji naukowych : (dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej)
Aktywność rekreacyjna i turystyczna kobiet w wieku 50+ oraz jej uwarunkowania : analiza wyników badań
Związek Strzelecki „Strzelec” w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1918-1939
No cover
Wybrane efekty treningu kanadyjkarzy w cyklu przygotowań do zawodów
Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w świetle badań
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.