New items
No cover
Tempo zmian budowy somatycznej i sprawności motorycznej w procesie dwuletniego treningu karate tradycyjnego u dzieci w wieku 10-13 lat
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
No cover
Aktywny senior : człowiek spełniony
No cover
Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa : bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki
No cover
Sto wydarzeń na 100-lecie piłki ręcznej w Polsce