New items
No cover
Mowa ciała
No cover
Podstawy nowej polskiej klasy średniej wobec kultury fizycznej
No cover
Poziom satysfakcji uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych z działalności marketingowej klubów fitness
No cover
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
No cover
Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność : podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz. 2