New items
No cover
Dylematy szkolnego wychowania fizycznego : różnorodność szansą na podniesienie atrakcyjności szkolnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych
No cover
Międzykulturowa edukacja olimpijska : dokończenie symfonii pedagogicznej Pierre'a de Coubertina
No cover
Kultura fizyczna młodzieży : na przykładzie członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej
No cover
Walidacja metod analizy dynamiki zmienności wybranych wskaźników organizacji piłkarskich widowisk sportowych w latach 2013-2017
No cover
Józef Piłsudski - protektor polskiego sportu i ruchu olimpijskiego : patron AWF w Warszawie