New items
No cover
Indeks kosztochłonności chodu (ICT) człowieka i jego wykorzystanie w diagnostyce
No cover
Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej
No cover
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
No cover
Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność : podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz. 2
No cover
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników