New items
No cover
Efektywność autorskiego programu treningu siłowego w usprawnianiu osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym = Effectiveness of the proprietary strength training program in improving individuals with spinal cord injuries in the cervical segments
No cover
Kształtowanie i diagnostyka koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
No cover
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej
No cover
Moje prawa konsumenckie : o czym osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć zanim zrobi zakupy
No cover
Teoretyczne i metodyczne aspekty wykorzystania staropolskich zabaw i gier w procesie edukacji fizycznej