Nowości
Wpływ rocznego programu profilaktyczno-korekcyjnego na zmienność wybranych cech posturograficznych u dzieci wielkopolskich w wieku 9-12 lat
Gimnastyka dla seniora
Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi
XXVII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego : referat sprawozdawczo-porogramowy : sprawozdanie z działalności 10-11 czerwca 2016 - 16-17 czerwca 2018
Międzykulturowa edukacja olimpijska : dokończenie symfonii pedagogicznej Pierre'a de Coubertina
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.