Nowości
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
Unihokej : edukacja sportowa gracza
Dylematy szkolnego wychowania fizycznego : różnorodność szansą na podniesienie atrakcyjności szkolnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych
Organizacja imprez : kreowanie zdrowego stylu życia
Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
 
Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych »w.bibliotece.pl« - zapraszamy do odwiedzenia profilu biblioteki i skorzystania z dodatkowych możliwości.