New items
No cover
Kształtowanie i diagnostyka koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
No cover
Sport a poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych - bezrobotnych
No cover
Mowa ciała
No cover
Indeks kosztochłonności chodu (ICT) człowieka i jego wykorzystanie w diagnostyce
No cover
Aktywny senior : człowiek spełniony