New items
No cover
Rozwój form muzyczno-ruchowych w szkolnictwie Drugiej Rzeczypospolitej
No cover
Turystyka religijna : architektoniczno-przestrzenne bariery uczestnictwa
No cover
Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa
No cover
Mentalne wspomaganie w procesie nauczania gry w piłkę nożną
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu