New items
No cover
Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność : podstawy, badania, wieloaspektowość. Cz. 2
No cover
Turystyka sportowa
No cover
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej
No cover
Sztywność kończyn dolnych człowieka przejawiana podczas skoków pionowych na maksymalną i zadaną wysokość
No cover
Edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie seniorów w teorii i praktyce