New items
No cover
Wpływ rocznego programu profilaktyczno-korekcyjnego na zmienność wybranych cech posturograficznych u dzieci wielkopolskich w wieku 9-12 lat
No cover
Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi
No cover
Metodologia badań żywieniowych : przewodnik do ćwiczeń
No cover
Identyfikacja czynników determinujących mistrzostwo w hokeju na lodzie
No cover
Ilościowe kryteria rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej gimnastyczek sportowych w wieku 7-14 lat