New items
No cover
Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939
No cover
Menedżer w Polskim Związku Sportowym: studium zawodu
No cover
Kształtowanie i diagnostyka koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
No cover
Turystyka zdrowotna : problemy ekonomiczne i społeczne
No cover
Walidacja metod analizy dynamiki zmienności wybranych wskaźników organizacji piłkarskich widowisk sportowych w latach 2013-2017