New items
No cover
Szklane domy : wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
No cover
Identyfikacja czynników determinujących mistrzostwo w hokeju na lodzie
No cover
Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa
No cover
Zgony na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1979-1996
No cover
Wpływ rocznego programu profilaktyczno-korekcyjnego na zmienność wybranych cech posturograficznych u dzieci wielkopolskich w wieku 9-12 lat