New items
No cover
Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1971-1980 = Race walking in Poland in the years 1971-1980
Kompetencje miękkie - dyspozycje niezbędne do pracy w zawodach społecznych : skrypt do zajęć Warsztaty rozwoju kompetencji psychospołecznych. Psychospołeczne uwarunkowania pracy z klientem
No cover
Swimming long course national records evolution : 1956-2020
Pług" : dowódca batalionu Armii Krajowej "Parasol"
No cover
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.