New items
No cover
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej
No cover
Gry zadaniowe : Narodowy Model Gry PZPN
No cover
Physiotherapy in mental health and psychiatry : scientific and clinical based approach
No cover
Kultura fizyczna a prestiż społeczny
No cover
Ocena siły mięśni oddziałujących na staw biodrowy oraz równowagi statycznej u osób z zespołem trzaskającego biodra