New items
No cover
Ostatnia miłość Marszałka - Eugenia Lewicka
No cover
Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców : Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 8 czerwca 2018 r. : streszczenia
No cover
Wpływ rocznego programu profilaktyczno-korekcyjnego na zmienność wybranych cech posturograficznych u dzieci wielkopolskich w wieku 9-12 lat
No cover
Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli
No cover
Ilościowe kryteria rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej gimnastyczek sportowych w wieku 7-14 lat