New items
No cover
Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa : bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki
No cover
Ilościowe kryteria rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej gimnastyczek sportowych w wieku 7-14 lat
No cover
Education of social responsibility among sport schools students : summary of the doctoral dissertation, social sciences, education (07S) = Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas : mokslo daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07 S)
No cover
Indeks kosztochłonności chodu (ICT) człowieka i jego wykorzystanie w diagnostyce
No cover
Motywacja w sporcie, edukacji i życiu : olimpiada wiedzy i wartości w sporcie