New items
No cover
Metodologia badań żywieniowych : przewodnik do ćwiczeń
No cover
Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej
No cover
Gry zadaniowe : Narodowy Model Gry PZPN
No cover
Zastosowanie impedancji bioelektrycznej, kąta fazowego oraz analizy wektora impedancji bioelektrycznej w ocenie stanu odżywienia populacji zdrowych osób dorosłych i dzieci
No cover
Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców : Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, 8 czerwca 2018 r. : streszczenia