New items
No cover
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej
No cover
Menedżer w Polskim Związku Sportowym: studium zawodu
No cover
XXVII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego : referat sprawozdawczo-porogramowy : sprawozdanie z działalności 10-11 czerwca 2016 - 16-17 czerwca 2018
No cover
Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa
No cover
Skuteczność treningu siły na urządzeniach treningowych o zmodyfikowanej charakterystyce oporu zewnętrznego