Nowości
Brak okładki
Somatyczne i sprawnościowe uwarunkowania wyniku sportowego wysoko kwalfikowanych zapaśniczek i zapaśników
Brak okładki
Z dziejów sportu żydowskiego na świecie - tenis stołowy (1900-2014)
Brak okładki
Kompetencje psychospołeczne studentów - kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego
Brak okładki
Zgony na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1979-1996
Brak okładki
Sprawność i aktywnośc fizyczna dzieci z cukrzycą typu 1