New items
No cover
Filozoficzne i społeczne aspekty sportu, turystyki i rekreacji : monografia naukowa
No cover
Identyfikacja czynników determinujących mistrzostwo w hokeju na lodzie
No cover
Rozwój form muzyczno-ruchowych w szkolnictwie Drugiej Rzeczypospolitej
No cover
Lekkoatletyczne formy współzawodnictwa w marszach, biegach, skokach i rzutach od prehistorii do 2017 roku
No cover
Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży ze wschodniej Polski w okresie transformacji ustrojowej