New items
No cover
Moje prawo do obrony przed przemocą : co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o przemocy
No cover
Sprawność fizyczna - jej żywieniowe i społeczne uwarunkowania u dzieci w wieku przedszkolnym w Sandomierzu : rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Lekkoatletyki i Gier Sportowych, Katedra Sportu
No cover
Szklane domy : wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
No cover
Działania Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na rzecz rozwoju sportów zimowych
No cover
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej