New items
No cover
Poziom satysfakcji uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych z działalności marketingowej klubów fitness
No cover
Efektywność autorskiego programu treningu siłowego w usprawnianiu osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym = Effectiveness of the proprietary strength training program in improving individuals with spinal cord injuries in the cervical segments
No cover
Wrocławski program "Trener Osiedlowy" - ewaluacja wyników z lat 2003-2014
No cover
Turystyka religijna : architektoniczno-przestrzenne bariery uczestnictwa
No cover
Gimnastyka dla seniora