New items
No cover
Kultura fizyczna a prestiż społeczny
No cover
Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi
No cover
Poziom satysfakcji uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych z działalności marketingowej klubów fitness
No cover
Sto wydarzeń na 100-lecie piłki ręcznej w Polsce
No cover
Wskaźnik jakości ruchu w ocenie chodu osób o różnym poziomie sprawności ruchowej