New items
No cover
Kształtowanie i ocena wydolności fizycznej kolarzy górskich za pomocą treningów o różnej intensywności
No cover
Skuteczność terapii biologicznej z wykorzystaniem larw Lucilia sericata w leczeniu ran przewlekłych u chorych w opiece długoterminowej i paliatywnej
No cover
Turystyka zdrowotna : problemy ekonomiczne i społeczne
No cover
Nadzór komunistycznej partii i służb specjalnych w Polsce Ludowej nad ruchem sportowym, PKOl i ekipami olimpijskimi
No cover
Organizacja imprez : kreowanie zdrowego stylu życia