New items
No cover
Skuteczność treningu siły na urządzeniach treningowych o zmodyfikowanej charakterystyce oporu zewnętrznego
No cover
Kształtowanie i ocena wydolności fizycznej kolarzy górskich za pomocą treningów o różnej intensywności
No cover
Wielkie walki Zbigniewa Pietrzykowskiego
No cover
Menedżer w Polskim Związku Sportowym: studium zawodu
No cover
Filozoficzne i społeczne aspekty sportu, turystyki i rekreacji : monografia naukowa