Form of Work
Książki
(60)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(74)
only on-site
(18)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia Ogólna
(33)
Dla pracowników AWF
(25)
Czytelnia
(18)
Czytelnia - po rezerwacji
(18)
Author
Dąbrowski Andrzej (wychowanie fizyczne)
(4)
Bilska Maria
(3)
Jankowski Krzysztof W
(3)
Maszczak Tadeusz
(3)
Przewęda Ryszard (1926- )
(3)
Szpinda Zofia
(3)
Bergier Józef
(2)
Demel Maciej (1923-2017)
(2)
Golanko Renata
(2)
Jasny Michał (1986- )
(2)
Krawczyk Zbigniew (1930- )
(2)
Mazur Andrzej (1926-2014)
(2)
Przewęda Ryszard
(2)
Awib Saleh Ammar
(1)
Barth Grzegorz (1975- )
(1)
Barwińska-Szczutkowska Gabriela
(1)
Bergier Barbara
(1)
Bodasińska Anna
(1)
Chaliburda Ireneusz
(1)
Charzewska Jadwiga
(1)
Chojnacki Tadeusz (sport)
(1)
Chromiński Zdzisław
(1)
Cichy Wojciech
(1)
Cieśliński Igor
(1)
Cieśliński Ryszard (1940-2017)
(1)
Czarny Wojciech
(1)
Demel Maciej
(1)
Dencikowska Alfreda
(1)
Dobosz Janusz
(1)
Durko Janusz
(1)
Dziubiński Zbigniew (1952- )
(1)
Filipčič Tjaša (1970- )
(1)
Gawlik Krystyna (1954- )
(1)
Goncerzewicz Maria
(1)
Groffik Dorota
(1)
Guszkowska Monika
(1)
Gutowski Aleksander (kultura fizyczna)
(1)
Górna Krystyna
(1)
Huciński Tadeusz (1946-2021)
(1)
Huk-Wieliczuk Elżbieta
(1)
Iniewski Ferdynand (1927-2012)
(1)
Klimkowska Monika (kultura fizyczna)
(1)
Kosman Edmund
(1)
Kostencka Alicja
(1)
Koszczyc Tadeusz
(1)
Kozar Jadwiga
(1)
Krawczyński Marian
(1)
Kunicki Bogdan J
(1)
Kędra Agnieszka
(1)
Lenik Paweł
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Litwiniuk Stefan
(1)
Maj Beata
(1)
Mieczkowski Tadeusz (1928-2015)
(1)
Nałęcz Hanna
(1)
Novak Emil
(1)
Nowocień Jerzy (1948- )
(1)
Pilicz Stefan
(1)
Pilicz Stefan ( -2009)
(1)
Ponczek Mirosław
(1)
Popławska Helena
(1)
Połaniecka Agnieszka
(1)
Saczuk Jerzy
(1)
Sadowska Maria
(1)
Sadowska Maria (kultura fizyczna)
(1)
Sas-Nowosielski Krzysztof
(1)
Skibniewski Stanisław
(1)
Skoczylas Wiesław ( -2011)
(1)
Sozański Henryk
(1)
Sozański Henryk (1939- )
(1)
Sołtan Jarosław
(1)
Staniszewski Tadeusz
(1)
Strzyżewski Stanisław
(1)
Stuła Aleksander
(1)
Sulisz Seweryn
(1)
Tatarczuk Józef
(1)
Trześniowski Roman
(1)
Trześniowski Roman (1909-2004)
(1)
Vute Rajko
(1)
Wasiluk Agnieszka
(1)
Ważny Zenon (1929- )
(1)
Wilczewski Adam
(1)
Wilczewski Tomasz
(1)
Witczak Tadeusz (kultura fizyczna)
(1)
Zarychta Alicja
(1)
Zasada Mariusz
(1)
Zawadzki Zbigniew (nauki o kulturze fizycznej)
(1)
Zuchora Krzysztof
(1)
Zuchora Krzysztof (1940- )
(1)
Zwierzchowska Anna
(1)
Żukowska Zofia
(1)
Żukowski Ryszard
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(7)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(2)
Country
Poland
(56)
unknown (0ol)
(5)
Language
Polish
(27)
unknown (xxx)
(26)
English
(3)
Subject
Koszykówka
(1)
Pierre de Coubertin
(1)
Sport
(1)
Sport dla dzieci niepełnosprawnych
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Subject: place
Lubelskie (województwo)
(1)
Genre/Form
Praca doktorska
(17)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Kultura fizyczna i sport
(1)
61 results Filter
E-book
In basket
Główny nurt podjętych w niniejszej pracy problemów ogniskuje się wokół trzech zasadniczych pojęć, a mianowicie: transformacji systemowej, młodzieży oraz kultury fizycznej. Zazwyczaj, gdy przychodzi zmierzyć się nam z problemem, który łączy w sobie wiele odrębnych często wątków, staramy się odnaleźć pewne punkty orientacyjne pozwalające w miarę sprawnie poruszać się w owej złożonej materii. Transformacja (o czym bardziej szczegółowo będzie mowa w dalszych rozdziałach) bez względu na to, jaką formę przymiotnikową do niej dopiszemy (ustrojowa, systemowa) oznacza zmianę całościową, rozciągającą się na wszystkie obszary życia społecznego. W takich przypadkach najłatwiej zauważamy, jak dalece są one ze sobą powiązane, a ich autonomia jawi się już nie jako coś bardzo względnego, lecz skłonni jesteśmy sądzić, że w ogóle nie istnieje. Ów proces porządkowania narzuca w tym przypadku schemat zamykający się w kręgu trzech kategorii: polityki, gospodarki i społeczeństwa. Polityka to przede wszystkim sfera idei, ale też – poprzez fakt sprawowania władzy – możliwość stanowienia praw, które mogą w sposób zgodny z intencjami prawodawcy (lub też niezamierzony) wpływać na inne obszary życia społecznego. Gospodarka to machina tworząca materialne podstawy realizacji idei, ale też machina, której niesprawność może skutecznie atrakcyjność idei osłabiać. I wreszcie społeczeństwo, a więc poszczególne jednostki powiązane siecią wzajemnych relacji, które nie tylko starają odnaleźć się w tym wszystkim, lecz dokonują ustawicznej oceny własnego położenia, bilansu zysków i strat, a ewentualne niezadowolenie społeczne, jak pokazuje najnowsza historia, może nawet stworzyć sytuacje, które są w stanie doprowadzić do zmian w sferze polityki. „Rewolucje – jak sentencjonalnie stwierdza L. Kołakowski w swoich Miniwykładach o maxi-sprawach – są na ogół dziełem ludzi młodych...”. To w ich umysłach rodzą się idee, to oni są siłą prowadzącą do zmiany istniejącego porządku. Można oczywiście zastanawiać się czy to, co wydarzyło się w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok 1989 jak i latach następnych, w ścisłym tego słowa znaczeniu było rewolucją. Jednak bez względu na to, czy procesy te określimy tym właśnie mianem, ewolucją, transformacją, czy po prostu zmianą społeczną, bezsprzeczne pozostaje, że była ona dziełem ludzi młodych. W majowych i sierpniowych strajkach roku 1988 jak i w wielu innych działaniach poprzedzających obrady „Okrągłego stołu”(6.II-5.IV.1989 r.) ton nadawali przede wszystkim studenci i młodzi robotnicy. Przedstawiciele młodego pokolenia byli też siłą sprawczą wielu przemian, jakie później dokonywały się w kraju (np. strajki studentów w maju i czerwcu 1989 r., a więc już po podpisaniu porozumień „Okrągłego stołu” o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów). Okres młodości osób objętych omawianymi tu badaniami przypadł na czas szczególny. Uczestnicy pierwszego badania dziś zbliżają się do czterdziestki, a niektórzy już ją przekroczyli. Wówczas, gdy stanowili „obiekt naukowych zainteresowań”, ich doświadczenia życiowe odnosiły się do czasów realnego socjalizmu, a czas wejścia w dorosłość przypadł na pierwsze lata okresu transformacji. Czas dorastania uczestników drugiego badania zbiegł się z jej kolejnymi dokonaniami, a wejście w dorosłe życie następuje w całkowicie innej rzeczywistości. Z punktu widzenia zdarzeń, które miały miejsce w naszym kraju, problemy kultury fizycznej trudno zaliczyć do najważniejszych. Ponieważ jednak podlegają one tym samym uwarunkowaniom, co wszystkie obszary życia społecznego, szereg działa reformatorskich objął także i ten obszar. I tu pojawia się pytanie, czy w tej odmienionej rzeczywistości uległ zmianie stosunek młodzieży do kultury fizycznej? Teoretycznie obie badane zbiorowości dzieli wszystko albo prawie wszystko. Różne doświadczenia wyniesione z czasu dorastania, odmienne problemy, z jakimi przyszło im się zmierzyć, a także świat wartości manifestujący się w zachowaniach i to nie tych wielkich, heroicznych, lecz zwykłych, codziennych, prozaicznych. Tak bowiem większość badanych postrzega k (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again