Form of Work
E-booki
(15)
IBUK Libra
(15)
Książki
(13)
Czasopisma
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia Ogólna
(9)
Dla pracowników AWF
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Kozioł Leszek
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Czechowska Iwona Dorota
(2)
Szymański Karol
(2)
Barr Nicholas
(1)
Drozd Sławomir
(1)
Dąbrowski Ireneusz
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Konopielko Paweł
(1)
Majewski Piotr (1978- )
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Miernicka Irmina
(1)
Mondygraf Sławomir
(1)
Nesterowicz Mirosław (1942- )
(1)
Nowakowski Andrzej
(1)
Pietras Aleksandra
(1)
Romanowski Klemens
(1)
Sobczyk Mieczysław
(1)
Sosnowski Michał
(1)
Stangreciak Ryszard Józef
(1)
Staszewska Ewa
(1)
Stańczak-Strumiłło Kamila
(1)
Sygit Bogusław (1948- )
(1)
Szymańska Anna
(1)
Walczak Damian
(1)
Wieteska Stanisław
(1)
Wąsiewicz Andrzej
(1)
Wąsik Damian
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Łyskawa Krzysztof
(1)
Śliwiński Adam
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(15)
unknown (xxx)
(9)
English
(5)
Subject
Chorzy
(1)
Opieka medyczna
(1)
System opieki zdrowotnej
(1)
Turystyka
(1)
Ustawodawstwo lekarskie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
29 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.50602 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A.47538 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ubezpieczenia turystyczne / Klemens Romanowski. - Warszawa : WSE, 1999. - 61, [1] s. : il. ; 25 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.32750, A.32749 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.53847 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.47832 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A.36469, A.36468 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.53766 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ubezpieczenia w sporcie / red. Andrzej Wąsiewicz. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1996. - 148 s. : il. ; 21 cm.
(Sport i Prawo ; 5)
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.37298, A.28624, A.28622 (3 egz.)
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.45917 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A.28623 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.42834, A.42724, A.42723 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A.42722 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.44405, A.44287 (2 egz.)
No cover
Journal
In basket
Stanowi kontynuację: Praktyczny Poradnik Kadrowy
Zawartość zasobu Czasopisma B.s. Dział Spraw Pracowniczych
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.45663 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A.51422 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.44484, A.44482 (2 egz.)
No cover
E-book
In basket
Zbiór artykułów po Konferenji Katedr Finansów 2013 dotyczących zagadnień z dziedziny: bankowości, rynków finansowych, finansów publicznych, finansów przedsiębiosrtw i ubezpieczeń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii omówiono wyzwania i problemy dotyczące współczesnych finansów i ubezpieczeń, dyskutowane w ramach seminarium naukowego „Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy”. Znajdziemy tu rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów oraz zaawansowane ujęcie problemów w sektorze ubezpieczeniowym. W publikacji podjęto próbę oszacowania wymiernych i niewymiernych korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych, związanych z działaniem i organizacją sektora ubezpieczeniowego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze funkcjonuje od bardzo dawna. We współczesnych czasach w wielu krajach w ramach rynków finansowych działają rozwinięte w różnym stopniu rynki ubezpieczeniowe. Ryzyko, które towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i które dało początek zorganizowania instytucji ubezpieczenia, występuje ciągle i jednocześnie, na skutek rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju technologicznego, zmieniających się procesów demograficznych, pojawiają się nowe kategorie ryzyka, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia. Wobec zmieniającego się otoczenia rynek ubezpieczeniowy dostosowuje się i proponuje nowe produkty ubezpieczeniowe. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z obowiązku muszą dbać o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, aby nie podważyć podstawowej zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Od 1 stycznia 2016 r. europejski, a w tym polski, rynek ubezpieczeniowy obowiązuje nowa zasada nadzoru Solvency II. Wszystkie te zjawiska można zaliczyć do obszarów badawczych środowiska akademickiego zajmującego się problematyką ubezpieczeniową. Ponadto nowe tendencje, które pojawiają się w systemach emerytalnych, wywołane starzeniem się społeczeństw i niewydolnością repartycyjnego systemu emerytalnego, a równocześnie pojawiającymi się kryzysami na rynkach finansowych generują problemy badawcze, które są również w zasięgu zainteresowań wielu środowisk akademickich. Funkcjonujący w Polsce od kilkunastu lat nowy system emerytalny budzi różne kontrowersyjne dyskusje i skłania do wstępnej oceny, a zagadnienia te wiążą się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, w tym również z finansowaniem ochrony zdrowia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii omówiono kwestie dotyczące współczesnych finansów, zaprezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej Granice finansów XXI wieku. Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat perspektyw rozwoju bankowości i ubezpieczeń. Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki gospodarczej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza książka poświęcona jest zastosowaniom ekonomii w obszarze państwa dobrobytu. Jej głównym przesłaniem jest to, że – w przeciwieństwie do powszechnie głoszonych poglądów – państwo dobrobytu kreowane jest w celach innych i niezwiązanych z przeciwdziałaniem ubóstwu, celach które wynikają z powszechnie występujących zjawisk, jakimi są niedoskonała informacja, ryzyko oraz niepewność. W tym obszarze analiz znajduje się też kolejna stawiana w książce teza, iż państwo dobrobytu będzie trwało, ponieważ zmiany dokonujące się w XXI wieku nie powodują zanikania sensu jego istnienia – jeżeli już, to wręcz przeciwnie. Jednakże twierdzenie, że państwo dobrobytu się nie przeżyło, nie ma nic wspólnego z tezą, że jest ono niezmienne. Dlatego też trzeci obszar analiz dotyczy sposobów, w jakie państwo dobrobytu może i będzie się dostosowywać do przemian gospodarczych i społecznych, z uwzględnieniem kierunku tych zmian oraz specyficznych i nowatorskich rozwiązań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zaostrzająca się walka konkurencyjna między korporacjami, ale również między zintegrowanymi gospodarczo regionami powoduje, że wiedza z zarządzania oraz informacja o konkurentach, zmieniających się procesach gospodarczych i zjawiskach społecznych często decyduje o przewadze konkurencyjnej, a nawet przetrwaniu organizacji. W ostatnim dziesięcioleciu relatywnie wzrósł popyt na tę wiedzę, niemal podwojeniu uległa liczba stanowisk kierowniczych i stanowisk specjalistów z tej dziedziny. Największy ich wzrost nastąpił w branżach nowoczesnych, szybko rozwijających się, przykładowo takich jak: elektronika, sektor IT, automatyka i telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia czy turystyka. (...) Wprawdzie problematyka artykułów jest zróżnicowana, to jednak odznaczają się podobieństwem podejścia badawczego. W prezentowanych pracach dominuje podejście diagnostyczne i decyzyjne, ograniczone w swym zakresie do wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Zawierają opis korzyści z implementacji metod zarządzania, na przykład: zastosowania nowoczesnych narzędzi i technologii IT w podejmowaniu strategicznych decyzji w sektorze usług turystycznych czy identyfikacji zagrożeń dla inwestycji finansowych na Ukrainie, wykorzystania interaktywnej koncepcji oceny ryzyka personalnego w przedsiębiorstwie, oceny efektywności mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jak również zastosowanie wielokryterialnej oceny rozwoju potencjału pracy, ze zwróceniem uwagi szczególnie na sposoby kształtowania motywacyjnego potencjału pracy. Kolejne prace prezentują rozwój nowych dziedzin wytwórczości w sektorze usług finansowych (FinTech) oraz w sektorze ubezpieczeń majątkowych, np. wzrost cesji składek reasekuracyjnych. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again