Form of Work
E-booki
(14)
IBUK Libra
(14)
Książki
(14)
Status
available
(14)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia Ogólna
(11)
Dla pracowników AWF
(2)
Czytelnia
(3)
Czytelnia - po rezerwacji
(1)
Author
Nowak Alojzy Z
(7)
Lin Justin Yifu
(3)
Czerwińska Teresa
(2)
Gawkowski Robert (1962- )
(2)
Royce Anya Peterson (1940- )
(2)
Łumiński Jacek
(2)
Boguszewski Dariusz (nauki o kulturze fizycznej)
(1)
Borodziej Włodzimierz
(1)
Cieślik Rafał
(1)
Czerny Andrzej
(1)
Darecki Marcin
(1)
Dziewanowska Katarzyna
(1)
Dłużewska Anna
(1)
Gronowska Anna
(1)
Haczyński Józef
(1)
Hoff Emil (1991- )
(1)
Jagodziński Jerzy
(1)
Jelewska-Michaś Agnieszka
(1)
Jędrzejczak Grzegorz
(1)
Klincewicz Krzysztof
(1)
Kochanowski Jerzy
(1)
Lisânskij Urij Fedorovič (1773-1837)
(1)
Marczewska Magdalena
(1)
Moszkowicz Natasza
(1)
Nowak Stanisław
(1)
Osipow Jurij M
(1)
Parzelski Dariusz
(1)
Pomian Krzysztof (1934- )
(1)
Postuła Agnieszka
(1)
Postuła Marta
(1)
Rakusa-Suszczewski Stanisław (1938- )
(1)
Rodak Paweł (1967- )
(1)
Rojewska-Olejarczuk Ewa
(1)
Ryć Kazimierz
(1)
Skrzypczak Zofia
(1)
Skuza Sebastian
(1)
Sterniczuk Henryk
(1)
Symonides Ewa
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata
(1)
Żyżyński Jerzy (1949- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(25)
unknown (0ol)
(1)
unknown (1dp)
(1)
unknown (1ol)
(1)
Language
Polish
(23)
English
(2)
Subject
Lisânskij, Ûrij Fedorovič
(1)
Polacy
(1)
Subject: time
99-0 p.n.e.
(1)
Genre/Form
Encyklopedie
(1)
Pamiętniki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Rozprawa habilitacyjna
(1)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.50976, A.45001 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.51266, A.46006 (2 egz.)
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.49619 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. A.44980 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.51268, A.51267, A.51147 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. II.50429 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dla pracowników AWF
There are copies available to loan: sygn. II.50490 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. II.50430 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - po rezerwacji
There are copies available to loan: sygn. A.55052 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.50951 (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona przyrody / Ewa Symonides. - Wyd. 3 - wyd. nowe zm. i zaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - 780, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.50960 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.50874 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.53731 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.54216 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.53798 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia Ogólna
There are copies available to loan: sygn. A.50952 (1 egz.)
E-book
In basket
Prowadzenie działalności gospodarczej to dzisiaj zarówno sztuka, jak i wyzwanie. Celem tej publikacji jest przybliżenie studentom oraz osobom, które zajmują się lub będą się zajmowały problematyką finansów pomiotów gospodarczych, zagadnień z tego obszaru w aspektach teoretycznym i praktycznym. Polecamy ją również prowadzącym lub zamierzającym prowadzić własny biznes. Pozwoli im ona bliżej poznać świat finansów, ograniczyć skutki pojawiających się zagrożeń kryzysowych oraz wykorzystać wiele szans rozwojowych, jakie mogą im towarzyszyć. Rozważania teoretyczne podbudowano wieloma przykładami i zadaniami, co powoduje, że książka jest atrakcyjna dla osób pragnących widzieć związek teorii z praktyką. Nacisk położono na zagadnienia, takie jak: istota finansów przedsiębiorstw, źródła pozyskiwania kapitałów, zarządzanie ryzykiem, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analiza progu rentowności oraz dźwigni finansowej i operacyjnej, decyzje inwestycyjne, fuzje i przejęcia firm. Dużo uwagi w monografii poświecono zagadnieniom obecnie bardzo istotnym w kontekście mierzenia się ze skutkami COVID-19, tj. podejmowaniu ryzyka, które wiąże się nieodzownie z zarządzaniem w działalności gospodarczej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Od kilku lat Wydział Zarządzania podejmuje próbę analizy najważniejszych tendencji i zjawisk zachodzących na światowym oraz polskim rynku kapitałowym. W serii publikowanych corocznie od 2014 roku monografii naukowych poruszaliśmy już problemy rynku kapitałowego wobec wyzwań dekoniunktury, skupiliśmy się na najważniejszych kwestiach inwestowania na rynku kapitałowym w warunkach kryzysowych, w celu redukcji negatywnych efektów wówczas występujących czy badaliśmy polski rynek kapitałowy z punktu widzenia efektywności i ryzyka, jakie może generować. W czwartej z cyklu publikacji zaprezentowaliśmy szanse i bariery występujące na naszym rynku kapitałowym, w następnej zaś podjęliśmy próbę upowszechnienia wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi tego rynku. Obecna, szósta z kolei książka, nosząca tytuł „Rynek kapitałowy – oszczędności i inwestycje”, bazuje głównie na dorobku Konkursu na referat naukowy nadesłany na VII Kongres Rynku Kapitałowego, którego ideą było zebranie najlepszych artykułów dotyczących aktualnych problemów i kierunków rozwoju rynku kapitałowego, perspektyw implementacji nowych rozwiązań, produktów i usług dla inwestorów i emitentów, nowych rozwiązań technologicznych wspierających rozwój infrastruktury rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji z emitentami, modelowania i prognozowania zjawisk oraz strategii inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Najnowsza, czwarta z kolei publikacja wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest kontynuacją badań nad rynkiem kapitałowym, zaprezentowanych w trzech poprzednich pracach. Tematyka zamieszczonych artykułów w istotnym stopniu nawiązuje do zawartości tematycznej ostatniej publikacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Budownictwo
Na zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia wywierają wpływ różne procesy wiążące się z demografią, zwłaszcza starzenie się społeczeństw, oraz wzrost zamożności społeczeństwa. Ochrona zdrowia ma więc za zadanie zarówno udzielenie pomocy, niezbędnej potrzebującym opieki medycznej – bez względu na ich sytuację materialną, lecz także – w coraz szerszym stopniu – powinna reagować na potrzeby pacjentów, którzy są znacznie bardziej wymagającymi klientami systemu opieki zdrowotnej, gotowymi finansować czy współfinansować zaspokojenie swoich potrzeb zdrowotnych. Niniejsza monografia podejmuje problemy w czterech grupach tematycznych. Na początku są omawiane konsekwencje starzenia się społeczeństw, następnie – wybrane problemy zabezpieczenia zdrowotnego pacjentów, w dalszej kolejności – możliwości turystyki medycznej i na koniec – problemy konkurencyjności i rozwoju biznesu w dziedzinie ochrony zdrowia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Poezja
Przedmiotem tej publikacji są refl eksje nad wyzwaniami i zagrożeniami dla skutecznej polityki gospodarczej niezbędnej dla realizacji wyzwań rozwojowych stojących przed Polską w nadchodzących dziesięcioleciach. Staramy się więc pokazać szerszą perspektywę zmian gospodarczych – ich motywacji, ograniczeń i kontekstu. Zainteresowanie takim podejściem wynika zarówno z naszych doświadczeń zawodowych, jak i wynikającego z nich „praktycznego przekonania”. Nasze zawodowe doświadczenie to ponad dwudziestoletnie zaangażowanie w transformację gospodarki polskiej oraz gospodarek byłych krajów socjalistycznych Europy Wschodniej i ZSRR. Efektem tych doświadczeń jest „praktyczne przekonanie”, że sukces gospodarczy nie jest wynikiem racjonalnie wypracowanych konstrukcji „jak powinno być” ale poprawnej identyfikacji „co się da zrobić”, będącej wynikiem splotu historycznych uwarunkowań i społecznej determinacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The book presents an overall analysis of the Polish sysytem of innovations. It elaborates on key actors in the R&I system, identifies main challenges that Polish system of innovations faces nawadays and assesses the policy response. The wide range of topics covered by the book include: structure of the economy, business environment, market creation and stimulation, public sector innovations, civil society innovations and recent developments in the Polish innovation policy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again